Dana Lixenberg in Foam galleryDana Lixenberg in Foam gallery
Dana Lixenberg - Set Amsterdam
25 March-29May 2011
Foam Editions Keizersgracht 609
1017 DS -Amsterdam
www.foam.org/